....Hoe inspireert de overheid ondernemers?..How does the government inspire participants?....

….

Innovation Expo

Over
De Innovation Expo is een jaarlijks terugkerend evenement dat is ontwikkeld om innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land én in de wereld voor staan. 

Casus
Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers om de topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit te bouwen en te investeren in een krachtig en duurzaam Nederland. Op 4 oktober organiseert de overheid de Innovation Expo 2018 en daar laat het Nederlandse innovatie-ecosysteem zich van haar beste kant zien. Hoe bereik je de potentiële bezoekers van de Expo en zorg je ervoor dat zij geïnteresseerd raken in het evenement.

Wat deden wij?
Om potentiële bezoekers warm te maken voor het evenement, hebben wij een online communicatieplan bedacht waarin film een belangrijke rol speelt. We zijn bij verschillende exposanten langs gegaan en hebben video-interviews bij de exposanten afgelegd. Deze interviews zijn tot korte social-videos verwerkt. In deze social-videos wordt duidelijk waarom de exposanten op de Innovation Expo staan en wat de bezoekers kunnen verwachten van de exposanten. Naast de social-videos is er ook een oproep video ontwikkeld die innovators oproept zich in te schrijven voor de Innovatie Expo 2018.

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Periode: 2017 en 2018

..

Innovation Expo

About
The Innovation Expo is an annual event developed to further innovations, realise breakthroughs and thus contribute to the social challenges facing our country and the world at large. 

Case
The Ministry of Economic Affairs stimulates collaboration between researchers and entrepreneurs to expand the leading positions in agriculture, industry, services and energy and invest in a strong and sustainable country. On 4 October, the government organises the Innovation Expo 2018 which is where the Dutch innovation ecosystem comes to its own. How do you reach potential visitors of the Expo and how do you get them interested in the event?

What did we do?
In order to gain interest in the event among potential visitors, we came up with an online communication plan revolving around film. We visited various participants and conducted video interviews. These interviews were edited to short social videos. These social videos show why the participants are present at the Innovation Expo and what visitors can expect. In addition to the social videos, a recruitment video was developed that calls on innovators to register for the Innovation Expo 2018.

Principal: Ministry of Economic Affairs
Period: 2017 and 2018

….