....Internationale samenwerking versterken door middel van een innovatieve handelsmissie ..Haarlem and Harlem, New York strengthen mutual collaboration following an innovation journey......

….

Haarlem2Harlem

Over
Haarlem2Harlem is een handelsmissie vanuit Nederland die jaarlijks wordt georganiseerd om Nederlands MKB in contact te brengen met relevante organisaties in New York. Tijdens de handelsmissie, wordt er ook een pitchevenement georganiseerd waarbij startups uit Nederland en New York tegen elkaar pitchen in de vorm van een competitie. 

Casus
Startups vinden het vaak lastig om het juiste netwerk te vinden. Zeker in het buitenland. Amerika is verreweg één van de meest populaire landen voor ondernemers in Nederland. Daarnaast wilde de Gemeente Haarlem meer internationaal op de kaart gezet worden. 

Wat deden wij?
Om ervoor te zorgen dat start-ups en mkb netwerk kunnen aanboren in Amerika, organiseren wij jaarlijks een handelsmissie naar New York. Daar bezoeken we verschillende interessante en innovatieve bedrijven waar we de Nederlandse deelnemers in contact brengen met bedrijven in New York. Daarnaast organiseren we speciaal voor start-ups uit zowel Nederland als New York een pitchcompetitie tijdens de trip. 

In het tweede jaar dat we naar New York gingen, hebben we het voor elkaar gekregen om de burgemeesters van Haarlem en Harlem NY bij elkaar te brengen en hebben ze een intentieverklaring getekend om een samenwerking op het gebied van economie en cultuur op te zetten.  
 

Opdrachtgever: Haarlemvalley
Periode: 2016-heden

..

Haarlem2Harlem

About
Haarlem2Harlem is a trade mission from the Netherlands that is organised annually in order to get Dutch SMEs in touch with relevant organisations in New York.   The trade mission also involves a pitching event where start-ups from the Netherlands and New York pitch against one another in a contest. 

Case
Start-ups often find it difficult to find the right network. Especially abroad. America is by far one of the most popular countries for entrepreneurs in the Netherlands. In addition, the municipality wanted Haarlem to gain more international awareness. 

What did we do?
In order to ensure that start-ups and SMEs can access a network in America, we organise an annual trade mission to New York. We visit various interesting and innovative companies where we get the Dutch participants in touch with businesses in New York. In addition, we organise a pitching contest during the trip, specifically for start-ups from the Netherlands and New York. 

The second year we went to New York, we managed to get the mayors of Haarlem and Harlem NY together to sign an intention statement for setting up an economic and cultural collaboration.  
 

Principal: Haarlemvalley
Period: 2016-present

….