element4
 
bulb

….

Challenge + community = new ideas

Bij Innovate Today hebben we een grote, innovatieve community die steeds groter wordt. Deze community bestaat uit ondernemers, bestuurders en influencers van verschillende organisaties. Dit zijn organisaties van ambitieuze startups tot grote merken in de private sector. In de publieke sector werken we samen met alles van gemeenten tot ministeries. Dit betrokken en diverse ecosysteem stelt ons in staat om vandaag te starten met nieuwe innovatievraagstukken.

..

Challenge + community = new ideas

At Innovate Today we have a big, innovative community that keeps growing. This community consists of entrepreneurs, civil servants, and influencers from different organizations. These organizations range from ambitious startups to big brands in the private sector.  In the public sector we collaborate with governments ranging from the municipal level up to ministries. This engaged and diverse ecosystem enables us to start with innovation issues today.

….

 
element1

….

Advies, verbinding en daadkracht

..

Advice, connectedness and decisiveness

….

 

….

Formats

Onze formats hebben bewezen dat ze mensen aantrekken, in beweging zetten én voor een uitbreiding van het netwerk zorgen. Teams die meedoen aan onze formats worden goed voorbereid op een dag waarop ze hun dienst of product presenteren. In de regio’s of organisaties van onze formats is een significante verbetering in de innovatiecultuur zichtbaar.

..

Formats

Our formats have proven to attract and activate people and expand the network. Teams participating in our formats are well-prepared for the day they will be presenting their service or product. A significant innovation culture improvement occurs in the regions or organisations of our formats.

….

….

Ondernemende consultancy

Om de innovatiecultuur in een organisatie of regio te versterken, adviseren we organisaties, creëren we strategieën en voeren we uit. Onze adviseurs ondernemers die betrokken blijven tot hun strategieën zijn getest en in de praktijk zijn toegepast. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het aantrekken van risicokapitaal voor startups en MKB+. 

..

Entrepreneurial Consultancy

In order to strengthen the innovation culture in an organisation or region, we provide consultancy, create strategies and execute. We do not employ passive consultants, but entrepreneurs who stay involved until their strategies are tested and applied in practice. In addition, we are specialised in attracting venture capital for start-ups and SME+. 

….

….

Marketing & Communicatie

Voor de adoptie van innovatie en voor de groei van projecten, is communicatie essentieel. Met samenhangende en krachtige communicatie, zorgen we voor zichtbaarheid buiten de organisatie en draagvlak voor nieuwe projecten binnen de organisatie. Ook denken we mee over het in de markt zetten van een nieuwe dienst of product met een out-of-the-box aanpak.

..

Marketing & Communication

Communication is key to ensure adoption of innovation and further growth of projects. With cohesive and powerful communication, we ensure visibility outside of the organisation and support for new projects within the organisation. We also contribute to the thought-process about taking a new service or project to market with an out-of-the-box approach.

….

element5

….Onze klanten..Our customers….

 

….

Versnel innovatie in de publieke en private sector

..

Accelerate innovation in the public and private sector

….

 
NL
EN