element4
 
bulb

….

Challenge + community = new ideas

Bij Innovate Today hebben we een grote, innovatieve community die steeds groter wordt. Deze community bestaat uit ondernemers, bestuurders en influencers van verschillende organisaties. Dit zijn organisaties van ambitieuze startups tot grote merken in de private sector. In de publieke sector werken we samen met alles van gemeenten tot ministeries. Dit betrokken en diverse ecosysteem stelt ons in staat om vandaag te starten met nieuwe innovatievraagstukken.

..

Challenge + community = new ideas

At Innovate Today we have a big, innovative community that keeps growing. This community consists of entrepreneurs, civil servants, and influencers from different organizations. These organizations range from ambitious startups to big brands in the private sector.  In the public sector we collaborate with governments ranging from the municipal level up to ministries. This engaged and diverse ecosystem enables us to start with innovation issues today.

….

 
element1

….

Advies, verbinding en daadkracht

..

Advice, connectedness and decisiveness

….

 

….

Aanjagen van innovatie en ondernemerschap

Bij Innovate Today stimuleren we ondernemerschap. Dit doen we door mkb aan financiering te koppelen. Ook helpen we mkb en grote organisaties met het lanceren van nieuwe producten en services. Daarnaast verbinden we ondernemers en organisaties aan elkaar door middel van evenementen.  

..

Formats

Our formats have proven to attract and activate people and expand the network. Teams participating in our formats are well-prepared for the day they will be presenting their service or product. A significant innovation culture improvement occurs in the regions or organisations of our formats.

….

….

Duurzaamheids
vraagstukken

Innovate Today helpt bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken die spelen binnen organisaties en overheidsinstellingen. Wij ontwikkelen en begeleiden projecten op het gebied van verduurzaming van organisaties, van de maatschappij en circulaire economie. Samen werken we vandaag aan de organisaties en overheden van morgen.

..

Entrepreneurial Consultancy

In order to strengthen the innovation culture in an organisation or region, we provide consultancy, create strategies and execute. We do not employ passive consultants, but entrepreneurs who stay involved until their strategies are tested and applied in practice. In addition, we are specialised in attracting venture capital for start-ups and SME+. 

….

….

Maatschappelijke vraagstukken

Innovate Today biedt innovatieve oplossingen voor actuele vraagstukken van organisaties, overheden en NGOs. Samen dragen we bij aan een samenleving waar iedereen zich prettig voelt. We onderzoeken, we adviseren, we voeren uit en we zorgen ervoor dat het resultaat gemeten wordt van onze projecten. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze samenleving steeds een beetje beter wordt. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige samenleving.

..

Marketing & Communication

Communication is key to ensure adoption of innovation and further growth of projects. With cohesive and powerful communication, we ensure visibility outside of the organisation and support for new projects within the organisation. We also contribute to the thought-process about taking a new service or project to market with an out-of-the-box approach.

….

element5

….Onze klanten..Our customers….

 

….

Versnel innovatie in de publieke en private sector

..

Accelerate innovation in the public and private sector

….

 
NL
EN