....Ondernemers van alle Caribische eilanden komen samen bij Present Your Startup..Entrepreneurs from all Caribbean islands get together at present your startup......

….

Present Your Startup Caribbean

Over
Present Your Startup Caribbean is een jaarlijks terugkerende startup accelerator op Curacao. Elk jaar zoekt en selecteert een team van onze consultants naar innovatieve en schaalbare concepten op de Cariben. Een selectie van ongeveer dertig startups wordt uitgenodigd om mee te doen aan een zogenaamde Academy, een leergang die speciaal is ontwikkeld voor startups om te groeien. Na de Academy, vindt een pitch competitie plaats en strijden startups tegen elkaar in verschillende pitch evenementen op Curacao. Aan het einde van de competitie, blijven er vijf startups over die in de finale tegen elkaar strijden om de titel van beste startup van Present Your Startup Caribbean. Inmiddels hebben er twee edities plaatsgevonden van Present Your Startup Caribbean en trekt het concept startups aan van alle Caribische eilanden.

Casus
Startups vinden het vaak lastig om financiering te vinden. En als ze dan een investering hebben gevonden, is het in de meeste gevallen zo dat de startups nog niet klaar zijn om de financiering op te halen, waardoor investeerders de startups weer de deur wijzen. Daarnaast is het voor startups ook lastig het juiste netwerk aan te boren. Daar gaat veel tijd in zitten, waardoor de innovatie kan worden tegengehouden. In Nederland schieten startup initiatieven uit de grond. In het Caribisch gebied zijn de startup eco systemen nog veel minder sterk ontwikkeld.

Wat deden wij voor onze opdrachtgever ?
Om ervoor te zorgen dat startups niet direct de deur wordt gewezen, hebben wij een acceleratorprogramma bedacht met een academie en aan het einde een pitch competitie. Tijdens de academie, krijgen de startups te maken met verschillende experts uit het veld. Deze experts helpen de startups om hun idee goed uit te werken en om het idee te pitchen aan potentiele investeerders. Daarnaast bieden we startups toegang tot ons gehele netwerk wat inmiddels bestaat uit een diverse groep van investeerders, experts, corporates, MKB en overheidsinstellingen. Zo zorgen we er samen voor dat er meer innovatieve oplossingen op de Cariben op grote schaal kunnen worden uitgerold. Daarnaast creëren we een innovatief ecosysteem. 

 

Opdrachtgever: Stichting Present Your Startup
Periode: Augustus 2017 - heden

..

Present Your Startup Caribbean

About
Present Your Startup Caribbean is an annual start-up accelerator in Curacao. Every year a team of our consultants seeks and selects innovative and scalable concepts in the Caribbean. A selection of about thirty start-ups is invited to participate in the Academy, developed specifically to help start-ups grow. The Academy is followed by a pitching contest where start-ups battle in various pitching events in Curacao. By the end of the competition, five start-ups remain for the final battle, with the title of best start-up of Present Your Startup Caribbean at stake. Two Present Your Startup Caribbean editions have already taken place and the concept has been attracting start-ups from all Caribbean islands.

Case
Start-ups often struggle with financing. And once an investor is found, start-ups are usually not ready to receive an investment often causing the investor to reject the opportunity. In addition, it is difficult for a start-up to activate the right network. It takes a lot of time which can work against innovation. The number of start-up initiatives in the Netherlands is growing like wildfire. The start-up ecosystem in the Caribbean is not yet that developed.

What did we do for our principal?
To ensure that start-ups aren’t rejected straight away, we created an accelerator programme with an academy and a pitching content. During the academy, the start-ups work with various experts from the field. These experts help start-ups elaborate their idea and pitch it to potential investors. In addition, we offer start-ups access to our entire network which now consists of a diverse group of investors, experts, corporates, SME and government bodies. Together we make sure that more innovative solutions can be implemented at scale in the Caribbean. Plus we create an innovative ecosystem. 

 

Principal: Stichting Present Your Startup
Period: August 2017 - present
 ….

TAPECC Haarlem