....Ondernemerschap in een kennisinstelling, gaat dat samen?..Entrepreneurship within a knowledge institution. Does it work?....

….

Mercator Launch

Over
Mercator Launch is een pre-incubator waar studenten, medewerkers en alumni van de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc hun businessconcept kunnen testen en valideren. 

Casus
De Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc wilden naast hun theoretische onderwijsaanbod ook studenten, medewerkers en alumni stimuleren om te gaan ondernemen. Ze merkten dat er veel studenten, alumni en medewerkers initiatieven begonnen, maar dat ze voor hulp niet terecht konden bij de kennisinstellingen. 

Wat deden wij?
Samen met de bovenstaande partijen, creëerden we Mercator Launch, een pre-incubator waar de doelgroep ideeën kan testen en valideren. Zo hebben wij de drie opdrachtgevers in staat gesteld om ondernemerschap op de campus in Nijmegen te stimuleren door middel van een uitgebreid programma. Daarnaast hebben wij onze opdrachtgever ondersteund in Marketing en Communicatie activiteiten. 

Opdrachtgever: Radboud Universiteit
Periode: Januari 2018- heden

..

Mercator Launch

About
Mercator Launch is a pre-incubator where students, employees and alumni of Radboud University, Hogeschool Arnhem Nijmegen and Radboudumc can test and validate their business concept. 

Case
Radboud University, Hogeschool Arnhem Nijmegen and Radboudumc want to supplement their theoretical educational offering by stimulating students, employees and alumni to become entrepreneurs. They were noticing that a lot of students, alumni and employees came up with initiatives but couldn’t count on the knowledge institution for help. 

What did we do?
Together with the aforementioned parties, we created Mercator Launch, a pre-incubator allowing the target group to test and validate ideas. This enabled three principals to stimulate entrepreneurship at the Nijmegen campus with an elaborate programme. In addition, we supported our principal in Marketing and Communication activities. 

Principal:Radboud University
Period:January 2018- present

….

 

TAPECC Haarlem