....Hoe begin je een sterk samenwerkingsverband tussen de provincie, het onderwijs en het bedrijfsleven?..How to forge a strong collaboration between the province, education and businesses....

….

PIM Noord-Holland

Over
Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) Noord-Holland helpt innovatieve en duurzame mkb-ondernemers met financieringsvragen door middel van maatwerkadvies, het geven van inzichten over financieringsmogelijkheden en het aanbieden van masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook koppelt PIM ondernemers aan zijn unieke netwerk, dat bestaat uit financiers, andere bedrijven en potentiële klanten.

De casus
De provincie Noord-Holland zag dat het financieringslandschap voor MKB nog niet transparant genoeg is. Er is onder het Noord-Hollandse MKB nog te weinig kennis van financieringsmogelijkheden en deze zijn ook niet gemakkelijk te vinden. Daarnaast zijn mkb-ondernemingen vaak nog niet klaar om financiering op te halen op het moment dat zij op zoek zijn naar financiering. 

Wat deden wij?
Om het bovenstaande probleem op te lossen, hebben wij samen met de provincie Noord-Holland, ACE en KplusV PIM (Programma Investeringsgereed Innovatief MKB) Noord-Holland in het leven geroepen. PIM helpt innovatieve en duurzame mkb-ondernemers met financieringsvragen door middel van maatwerkadvies, het geven van inzichten over financieringsmogelijkheden en het aanbieden van masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook koppelt PIM ondernemers aan zijn unieke netwerk, dat bestaat uit financiers, andere bedrijven en potentiële klanten.

Zo zal PIM de komende drie jaar 30.000 MKB’ers bereiken en 350 innovatieve en duurzame ondernemers met maatwerkadvies bijstaan om groei te realiseren. Daarmee zal PIM voor tenminste €30 miljoen aan financiering voor ondernemers faciliteren. 

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Periode: Juni 2017 - Juni 2020

..

PIM Noord-Holland

About
Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) Noord-Holland helps innovative and sustainable SME entrepreneurs deal with their financing issues by providing tailored advice, an understanding of financing options and offering masterclasses and educational events. PIM also connects entrepreneurs to its unique network consisting of financiers, other businesses and potential clients.

The case
The Noord-Holland province saw that the financing landscape for SMEs wasn’t yet transparent enough. Dutch SME businesses aren’t aware enough of financing options and they aren’t easy to find either. In addition, SME companies are often not ready for financing when they are looking for it. 

What did we do?
In order to solve the problem above, we founded PIM together with the Noord-Holland province, ACE and KplusV. PIM helps innovative and sustainable SME entrepreneurs deal with their financing issues by providing tailored advice, an understanding of financing options and offering masterclasses and educational events. PIM also connects entrepreneurs to its unique network consisting of financiers, other businesses and potential clients.

PIM is set to reach 30,000 SMEs in the next three years and support 350 innovative and sustainable entrepreneurs with tailored advice in order to achieve growth. This will involve PIM facilitating at least €30 million worth of financing for participants. 

Principal: Noord-Holland Province June 2017 - June 2020

….

TAPECC Haarlem