Menno Steenvoorden.jpg

Menno Steenvoorden

Creative Entrepreneur

….

Tijdens mijn opleidingen aan het Grafisch Lyceum te Rotterdam en later de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten in Den Haag ben ik altijd bezig geweest voor klanten als creatief ondernemer. Na mijn studie en de reis door Australië en Azië heb ik het werk doorgezet als creatief ondernemer onder de hoedanigheid; TAPE.CC. Het creatief ondersteunen van organisaties en complexe vraagstukken of ideeën helder visualiseren vind ik interessant en krijg ik enorm veel energie van. Campagnes, nieuwe ideeën en oplossingen bedenk ik voornamelijk wanneer ik op mijn surfplank in zee lig. Voor Innovate Today werk ik graag aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en toekomst.

..

During my studies in graphic design and art school I have always worked for clients as a creative. After travelling through Australia and Asia I have continued my work as a creative entrepreneur in the form of TAPE.CC. I love creatively supporting organizations and visualizing complex ideas in a clear-cut manner energizes me enormously. Campaigns, new ideas and solutions mainly come to me when I’m on my surf board. For Innovate Today I love working on projects impacting our society and future in a positive way.

….