element2

….

Wie wij zijn

Innovate Today biedt innovatieve oplossingen voor vraagstukken van overheden en bedrijven, zodat zij een positieve impact kunnen blijven maken op de samenleving. Dat doen we door middel van analyse, strategie en uitvoering. En door goede ideeën en experts te verbinden aan deze vraagstukken. Want daar zijn we goed in. 

..

About us

Innovate Today offers innovative solutions to issues facing governments and businesses so they can continue contributing to society in a positive way. We provide analysis, strategy and execution. And connect good ideas and experts to these issues. That is what we do best. 

….

element7

….Impact maken


Bij Innovate Today hebben we allemaal één gezamenlijk doel: impact maken! Dit kan zijn voor de samenleving, het bedrijfsleven of het milieu. Dat doen we door innovatie daar waar het nodig is aan te jagen. Zo dragen wij bij aan een betere wereld. Want dat willen we allemaal en dat doen we met passie. 

..

Making an impact


Everyone working with Innovate Today has one goal: making an impact! This may refer to society, business or the environment. We achieve that goal by boosting innovation where necessary. This is how we contribute to a better world. Because we all want to, and we do it passionately. 

….

 

….Innovate Today werkt samen met overheden, kennisinstellingen, innovators en corporates.  

..

Innovate Today works with governments, knowledge institutions, innovators and corporates.  

….

 
 

Formats