Do good: Circulair ondernemen

Waarom duurzaam ondernemen als je kunt circuleren?

Het is een vaak gehoorde kreet: onze huidige lineaire manier van ondernemen is niet langer houdbaar. We gebruiken grondstoffen om producten te maken, waarna deze na gebruik direct op de afvalberg belanden. Nu deze grondstoffen opraken en dit model heeft geleid tot ecologische problemen, lopen we tegen de grenzen van dit model aan. Megaidi bespreekt in dit stuk de noodzaak van circulair ondernemen.

Bovengenoemde wijze van produceren, met bijbehorende problematiek, leidt gelukkig ook tot een steeds harder groeiende kritische houding van consumenten richting producenten. Deze reageren hier vaak op door de bewuste consument tegemoetkomen door hun bedrijfsprocessen en manier van produceren te verduurzamen.

De 3 P’s versus de 3R-aanpak

circulaire-trap.jpg

Voor de startende ondernemer biedt dit kansen: duurzaamheid kan van meet af aan in de processen en het beleid worden ingebouwd en daarmee kunnen zij toekomstbestendig van start gaan. Dit is natuurlijk een grote stap in de goede richting. Maar waarom “slechts” duurzaam ondernemen als je ook kunt circuleren?

Circulariteit is de nieuwe trend en niet geheel zonder reden. Waar men zich bij duurzaam ondernemen richt op de balans tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit gaat het bij circulair ondernemen net wat verder, namelijk over de 3R-aanpak: Reduce, Reuse en Recycle en een algehele systeemverandering, waarbij economische groei wordt losgekoppeld van grondstoffengebruik.

Circulair ondernemen is ondernemen op een manier die het hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en hun waardeverlies minimaliseert, wat substantiële voordelen oplevert voor People, Planet én Profit.

Zo is de economische groei bij een circulair model in potentie hoger: doordat je meer functionaliteit kunt halen uit materialen en productiemiddelen, wordt productie goedkoper, neemt de omzet uit nieuwe circulaire activiteiten toe en groeit de werkgelegenheid. Dit model heeft in theorie de potentie te zorgen voor economische groei en tegelijkertijd een materiaalbesparing van ruim 70%.  

 

Circulariteit is geen fictie

ACE-circulair-design.jpg

De overgang van een lineair naar een circulair model is geen fictie. Het is zelfs landelijk beleid, nu Nederland de ambitie heeft uitgesproken om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn en daarvoor ook alles in het werk te stellen. Om goede voorwaarden te creëren voor deze overgang worden door de overheid de volgende instrumenten ingezet: stimulerende wet- en regelgeving, slimme marktprikkels, financiering, kennis en innovatie en internationale samenwerking.

Hiernaast komen (grote) bestaande bedrijven er door de kritische houding van de consument en de overheid ook niet meer onderuit. Hier liggen kansen voor de startende circulaire ondernemer, nu deze transitie vraagt om creatieve en innovatieve geesten. Voor degenen die zich aangesproken voelen is er dus een scala aan instrumenten beschikbaar, waaronder kapitaal.

 

Ga mee met de circulaire trend

Dus voor de startende ondernemer zijn er geen excuses meer. Duurzaamheid is goed, maar circulariteit is de toekomst. Ga mee met de trend. Kijk bijvoorbeeld op de website van Het Groene Brein voor inspiratie. Vind je het nog moeilijk om de juiste informatie te vinden of om de genoemde instrumenten ook daadwerkelijk aan te spreken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag bij het wegwijs worden in het starten van jouw circulaire onderneming.

- Megaidi Pinas

Eva Kleingeld