Succesvol samenwerken aan een toekomstbestendige wereld

De afgelopen tijd zijn we in Nederland behoorlijk wakker geschud. De manier waarop we veel zaken regelen, is helaas vaak niet duurzaam (genoeg). Daarmee is Nederland niet toekomstbestendig. Om te zorgen dat Nederland voor onze kinderen ook nog leefbaar is in de toekomst, is er een hoop nodig, maar bovenal beleid dat duurzaamheid stimuleert. In dit blog gaan we in op het beleid van de afgelopen jaren, de huidige situatie en geven we adviezen over hoe er kan worden aangezet op lokaal niveau om duurzaam te gaan opereren.

Geschiedenis
In 1827 wordt er voor het eerst over een broeikaseffect gesproken door de Franse Jean-Baptiste Fourier. Hij vergeleek de opwarmende atmosfeer met een broeikas. Rond 1890 vermoedde de Zweedse wetenschapper Svente Arhenius dat het gebruik van fossiele brandstoffen leidde tot meer kooldioxide in de atmosfeer. Dit wordt in de decennia er op bevestigd door andere wetenschappers in de wereld. Met stappen wordt steeds meer bekend over het zogenaamde broeikaseffect en over de invloed die verschillende processen hebben op de aarde en blijkt ook dat dit negatief is.

In 1979 wordt de eerste wereld klimaatconferentie gehouden in Geneve en wordt er gesproken over dat de wereld langzaam maar zeker aan het opwarmen is door de uitstoot van gassen. In 1985 wordt er vervolgens eerst een conferentie gehouden over het versterkte broeikaseffect. Vanaf dat moment gaat het in een rap tempo. Steeds meer wordt bekend over de opwarming van de aarde. Echter besluiten nog veel organisaties en overheden niets te doen met de nieuwe informatie.

In 1997 worden veel landen het eens in Kyoto over de noodzaak van het terugdringen van de uitstoot van de broeikasgassen. Echter wordt het akkoord dat hier gesloten wordt door belangrijke spelers in de wereld, zoals Amerika, niet ondertekend. Ratificatie blijft daardoor uit voor veel landen, waardoor het akkoord weinig tot geen effect heeft. Later wordt het akkoord zelfs afgewezen door president Bush. Ondertussen wordt er steeds meer bekend over de negatieve effecten van broeikasgassen. Uiteindelijk wordt het akkoord pas in 2005 geratificeerd nadat Rusland het ondertekent.  à Effecten

In 2008 wordt de grootste conferentie ooit gehouden in Kopenhagen en deze mislukt. Het enige waar de deelnemende landen overeenkomen is dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer met 2 graden Celsius mag stijgen in vergelijking met het begin van de industriële revolutie.

Huidige situatie
In 2014 concludeert het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat de mens met 95% zekerheid verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Dit betekent ook dat de mens veel kan doen om te zorgen dat de aarde minder opwarmt. In 2015 volgt er een VN-Klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21) Nederland en andere landen stemmen daar in met een nieuw VN-Klimaatakkoord. Het akkoord stelt als doel dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot ruim onder 2 graden Celsius. In 2016 tekende staatssecretaris Dijksma het klimaatakkoord names de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Om dit ook daadwerkelijk op te volgen, sluit Nederland in 2018 een klimaatakkoord samen met grote spelers die in Nederland gevestigd zijn. Zonder slag of stoot gaat dit niet. De Nederlandse regering krijgt veel kritiek over hoe het is georganiseerd. Uiteindelijk is aan het eind van 2018 een ontwerp klaar en wordt er momenteel onderhandeld over de voorwaarden door verschillende belanghebbenden. Het is de bedoeling dat verschillende partijen met elkaar gaan samenwerken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiermee dragen de grote spelers in Nederland bij aan een schonere lucht.

Hoe verder?
Niet alleen op internationaal niveau en op nationaal niveau moet worden gehandeld om een toekomstbestendige wereld te creëren. Ook op lokaal niveau is het belangrijk dat organisaties en bedrijven zich bewust zijn van de gevolgen van het gebruik van bijvoorbeeld plastic. Na deze bewustwording is het belangrijk dat organisaties en bedrijven overgaan in concrete actie. Het mag niet zo zijn dat organisaties op lokaal niveau ook weer jaren krijgen om dit met elkaar te bewerkstelligen.

Tips voor een succesvolle samenwerking

  •   Inventariseer wie de grootste lokale vervuilers zijn;

  • Faciliteer samenwerking door met elkaar in gesprek te gaan;

  • Lokale overheden kunnen incentives geven om aan de slag te gaan met duurzaamheid door bijvoorbeeld fondsen beschikbaar te stellen of door bepaalde regelgeving aan te passen zodat het makkelijker gemaakt wordt om processen te verduurzamen;

  • Afspraken gemaakt? Draag dit dan ook uit naar de buitenwereld! Het is zo belangrijk dat hier ook podium voor wordt geboden;

  •   Dit proces zal niet van de een op de andere dag klaar zijn. Het is belangrijk om voortgang te monitoren en anderen te motiveren om ook bij te dragen aan een duurzaam Nederland.

Wil je ook lokaal aan de slag met het klimaat? Neem contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek over hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

- Eva Kleingeld

Eva Kleingeld