.... Mike Rijkers nieuwe directeur Innovate.Today .. Mike Rijkers new Director Innovate.Today ....

….

Mike Rijkers is de nieuwe directeur Nederland van Innovate.Today. Innovate.Today is ontstaan uit een samenwerking tussen Mike Rijkers en Valerie Vallenduuk. Vallenduuk is vooral bekend als partner van investeringsloket PIM, een opdracht van de provincie Noord-Holland en als de initiatiefnemer van Present Your Startup en de uitvoerende organisatie daarachter onder de naam Haarlemvalley.  Present Your Startup is de startupcompetitie die in 2014 is begonnen in Haarlem en nu edities kent in Nederland, New York en het Caribisch gebied. "Met Innovate.Today helpen we niet alleen startups maar juist ook grotere organisaties in de publieke en private sector met innoveren.", aldus Rijkers. Vallenduuk gaat zich richten op de buitenlandse uitbreiding.

"In het team van Innovate.Today zitten zoveel goede ideeën. Ik heb enorm veel zin in om die ambitie te realiseren", zegt Rijkers. Rijkers startte zijn eerste bedrijf voor zijn twintigste: een digitaal recruitmentplatform voor callcentermedewerkers. Tijdens zijn studie startte hij een adviesbureau voor adverteren op social media en raakte hij meer geïnteresseerd in de vraag hoe mensen innovaties en nieuwe technologie adopteren. Dat was ook een belangrijk onderdeel van zijn design en communicatiebureau TAPE dat hij samen met Menno Steenvoorden in 2012 heeft opgericht. Met TAPE werkte Rijkers voor klanten zoals Hooghoudt, Continental, Hi-Fi Klubben en vele startups. Hij is voor het team van Vallenduuk geen nieuw gezicht. Sinds 2015 is TAPE namelijk bij Present Your Startup betrokken en was verantwoordelijk voor de herpositionering van de startupcompetitie.

Valerie Vallenduuk
Vallenduuk gaat in een aantal maanden van het jaar naar Curaçao. "Curaçao is een ongelooflijk mooie plek op aarde. Tijdens de eerste editie van Present Your Startup Caribbean stond ik echt versteld van het talent dat deelnam aan de competitie", zegt Vallenduuk. Niet alleen de tropische omgeving en het talent van de deelnemers, maar ook de ligging noemt Vallenduuk als belangrijke reden om voor Curaçao te kiezen: "Ze noemen Nederland wel eens een springplank voor Europa, Curaçao is dat dan voor het Caribisch gebied, Zuid Amerika en de Verenigde Staten." Present Your Startup kent alweer drie jaar een New Yorkse editie.

TAPE Creative Communication
Mike Rijkers treedt niet alleen toe als directeur, maar zijn designbureau TAPE en Innovate.Today vormen vanaf nu een groep waardoor de dienstverlening van beide nog beter op elkaar afgestemd zijn. Innovate.Today levert maatwerktrajecten, ontwikkelt formats en voert communicatieprojecten uit om innovatie te versnellen en te laten groeien in de publieke, private en sociale sector. TAPE vult dit uitstekend aan volgens Rijkers: “Onder de leiding van mede-oprichter Menno Steenvoorden creëert onze creative studio TAPE visuele middelen die hiervoor vaak nodig zijn, zoals een klikbaar prototype, animaties of presentaties.”

Meer weten? Neem hier contact op.

..

Mike Rijkers is the new director NL at Innovate.Today. Innovate.Today emerged from a collaboration between Mike Rijkers and Valerie Vallenduuk. We know Vallenduuk mainly as a partner of Investeringsloket PIM, commissioned by the Noord-Holland province, and as the initiator of Present Your Startup and the organisation behind it called Haarlemvalley.  Present Your Startup is a start-up competition first held in 2014 in Haarlem, that has now expanded to other locations in the Netherlands, New York and the Caribbean. “Innovate.Today doesn’t just help start-ups innovate, but larger public and private organisations as well.”, says Rijker. Vallenduuk will be focusing on expansion abroad.

“The Innovate.Today team has so many great ideas. I am very excited about realising that ambition”, says Rijkers. Rijkers founded his first company before turning twenty: a digital recruitment platform for call centre staff. While in university, he founded a consultancy for social media advertising and his interest in the question how people adopt new innovations and technology grew. This had a great impact on his design and communication agency TAPE, founded together with Menno Steenvoorden in 2012. With TAPE, Rijkers worked for clients such as Hooghoudt, Continental, Hi-Fi Klubben and many start-ups. Vallenduuk’s team knows him well. Because TAPE has been involved in Present Your Startup since 2015 and was responsible for re-positioning the start-up competition.

Valerie Vallenduuk
Vallenduuk visits Curacao a couple of months a year. “Curacao is such a gorgeous place. During the first edition of Present Your Startup Caribbean, I was blown away by the talented participants.”, says Vallenduuk. Apart from the tropical environment and the participating talent, Vallenduuk also mentions the geographic location as an important reason to opt for Curacao: “The Netherlands is sometimes called a stepping-stone for Europe. Curacao is just that for the Caribbean, South-America and the United States.” Present Your Startup has had an annual edition in New York for three years now.

TAPE Creative Communication
Mike Rijkers isn't just joining as a director, but his design agency TAPE and Innovate.Today are now a group. As a result, the services of both are even better aligned to one another. Innovate.Today offers tailor-made projects, develops formats and executes communication projects to accelerate and grow innovation in the public, private and social segments. According to Rijkers, TAPE makes for a perfect supplement: “Our creative studio TAPE, led by co-founder Menno Steenvoorden, creates visuals such as a clickable prototype, animations or presentations”.

More information? Get in touch here

….

TAPECC Haarlem