....Vacature: junior financieel adviseur MKB bij Innovate Today, 32-40 uur per week, Haarlem ..Vacancy: Junior Financial Advisor SME at Innovate Today, 32-40 hours a week, Haarlem....

….

Bij Innovate Today geloven wij dat de toekomst vandaag begint. Wij stimuleren en versnellen impact-ondernemers met onze programma’s, maatwerkadvies en communicatie/ groeicampagnes. Dit doen we met organisaties van alle vormen en maten in zowel de publieke als private sector. Met hen helpen we bedrijven investeringsgereed te worden en matchen we ze met de investeerders uit ons netwerk. 

Als junior financieel adviseur MKB werk je samen met ons team van adviseurs aan de financiële modellen van MKB’ers. Als MKB’ers de motor van de economie zijn, ga jij daar flink aan sleutelen. Bij financiële modellen kun je denken aan investerings- of financieringsbegrotingen, het berekenen van ratio’s en kostprijzen, en het verrichten van verschillende exercities in Excel.  

Het doel hiervan is het investeringsgereed maken van deze bedrijven en ze vervolgens matchen met de investeerders in ons netwerk. Ook na een investeringsronde blijven we vaak actief betrokken. Enerzijds om de financiële modellen steeds actueel te houden en anderzijds om te kunnen voorspellen of en wanneer er een volgende investeringsronde nodig is.  

Dit ga je doen: 

 • Financiële modellen maken 

 • Assisteren in het formuleren van ondernemersplannen 

 • Verrichten van onderzoek gericht op verdienmodellen 

 • Zelf initiatief nemen in het compleet maken en versterken van business cases  

 • Begeleiden van financieringsaanvragen 

 • Contact onderhouden en zaken voorleggen bij investeringsopties 

 • En honderden inspirerende ondernemers ontmoeten 

Dit is belangrijk voor ons: 

 • Meten is weten! Je bent gek op cijfers en het uitwerken van financiële scenario’s 

 • je werkt zelfstandig, bent initiatiefrijk en altijd op zoek naar verbetering, maar schroomt niet om hulp te vragen in ons netwerk van adviseurs en samen te werken rondom vraagstukken 

 • je hebt een gestructureerde werkhouding en flexibele instelling 

 • Je schrijft uitstekend Nederlands (Engels is een pré) 

Wat bieden wij: 

 • een geweldige kans om je netwerk te versterken en een kijkje in de keuken te krijgen bij vooruitstrevende organisaties en ambitieuze startups 

 • een heerlijk licht en ruimtelijk kantoor aan het Spaarne in Haarlem 

 • veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

 • Mogelijkheid om internationaal te werken 

 • een marktconform salaris 

 • Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd 

 • een hoop gezelligheid 

Stuur om te solliciteren je cv naar hello@Innovate.today waarin je ons overtuigt dat je financiële kennis het MKB in Nederland een stap verder gaat helpen. 

..

Innovate Today believes that the future starts today. We stimulate and accelerate impact entrepreneurs with our programmes, tailored advice and communication/growth campaigns. We do this with organisations of all shapes and sizes in both the public and private segments. With them we help companies with becoming investor ready and we match them to investors from our network. 

As Junior Financial Advisor SME you collaborate with our team of advisors on SMEs financial models. If SMEs are the engine of our economy, you will be tinkering with it a lot. When we say financial models, you can think of investment or finance budgets, calculating ratios and buying prices, and exercising different tasks in Excel. 

The goal behind all this is making these companies investor ready and matching them to investors in our network subsequently. After a round of investments we often stay involved actively. On the one hand to keep the financial models up to date, on the other hand to predict if and when a new round of investment is necessary. 

This is what you'll be doing: 

 • Forging financial models 

 • Assisting in formulating business plans 

 • Conducting research on revenue models 

 • Taking initiative in completing and improving business cases 

 • Guiding finance requests 

 • Maintaining contact and proposing cases to investment options 

 • Meeting hundreds of inspiring entrepreneurs 

This is important to us: 

 • Measuring is key! You enjoy crunching the numbers and mapping financial scenarios 

 • You work independently, take the initiative and always look to improve, but you are not afraid to ask for help from our network of experts and to collaborate on issues. 

 • You have a structured and flexible attitude 

 • You have flawless Dutch writing skills (excellent English is a pro) 

This is what we offer: 

 • a great opportunity to strengthen your network and get a glimpse behind the scenes of progressive organizations and ambitious start-ups. 

 •  a comfortable, light and spacious office at the Spaarne in Haarlem 

 • A whole lot of room for personal development 

 • Opportunity to work internationally 

 • a competitive salary 

 • Prospects on a fixed contract 

 • a whole lot of fun 

Send us your resume and a cover letter to hello@innovate.today in which you persuade us that your skills will help Dutch SME forward.  

….

Lennart Freud