....Met een hackathon de wederopbouw van Sint Maarten versnellen..Accelerating the reconstruction of Saint Martin with a hackathon......

….

Hackathon Build Back Better SxM

Casus
Het eiland Sint Maarten wordt regelmatig geteisterd door natuurrampen die negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het eiland. In 2017 werd Sint Maarten door orkaan Irma getroffen. De orkaan liet een spoor van vernielingen achter. Het land moest herstellen van de orkaan en het liefst zo snel mogelijk.

Wat deden wij voor Sint Maarten?
Van 15 tot 21 maart 2018 reisden ondernemers en investeerders af naar Sint-Maarten om mee te helpen aan de wederopbouw van Sint-Maarten. Door middel van innovatieve oplossingen, willen de ondernemers zorgen dat het eiland zich in de toekomst sneller kan herstellen van natuurrampen.

SXM Do Tank
Op 16, 17 en 18 maart 2018 organiseerden we samen met EY Caribbean en het Centre of Excellence (COE) onderdeel van United Nations (UNDP) een zogenaamde SXM Do-Tank. Dit is een hackathon waarin multidisciplinaire groepen op zoek gaan naar innovatieve oplossingen diverse problemen op het eiland.

SXM Do Trade
Op 19 maart vond matchmaking plaats tussen deelnemende bedrijven, ondernemers en lokalen via een zogenoemde unconference format. Dit werd geleid door Innovate.Today, Present Your Startup Caribbean en de Dutch Caribbean Chamber of Commerce. 

Marketing en Communicatie
Tevens ondersteunde wij de hele missie in de marketing en communicatie activiteiten

Opdrachtgever: Stichting Present Your Startup en EY Caribbean
Periode: januari-maart 2018

..

Hackathon Build Back Better SxM

Case
The island of Saint Martin is often hit by natural disasters that have negative consequences for the liveability of the island. In 2017, Saint Martin was hit by hurricane Irma. The hurricane left a trail of destruction. The country had to recover from the hurricane and this had to be done as quickly as possible.

What did we do for Saint Martin?
From 15 to 21 March 2018, entrepreneurs and investors travelled to St. Martin to help rebuild the island. The entrepreneurs wanted to help the island recover from natural disasters faster in the future by offering innovative solutions.

SXM Do Tank
On 16, 17 and 18 March 2018, we organised a so-called SXM Do-Tank together with  EY Caribbean and the Centre of Excellence (COE), part of United Nations (UNDP). This is a hackathon where multidisciplinary groups seek innovative solutions to various problems on the island.

SXM Do Trade
On 19 March, matchmaking took place between participating businesses, participants and locals through a so-called unconference format. This was led by Innovate.Today, Present Your Startup Caribbean and the Dutch Caribbean Chamber of Commerce. 

Marketing and Communication
We also supported marketing and communication activities throughout the mission

Principal: Stichting Present Your Startup and EY Caribbean
Period: January-March 2018

….

TAPECC Haarlem